Szczegóły

Tytuł artykułu

GRUPY KAPITAŁOWE W PROCESIE KONCENTRACJI PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO W POLSCE<br>HOLDING COMPANIES IN THE PROCESS OF CONCENTRATION MEAT PROCESSING IN POLAND

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 145

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×