Szczegóły

Tytuł artykułu

KRÓTKI RYS EWOLUCYJNEJ INSPIRACJI DLA BADACZY ZARZĄDZANIA<br>THE BRIEF REVIEW OF EVOLUTIONARY INSPIRATION FOR MENAGEMENT RESEARCHERS. ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 146

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×