Szczegóły

Tytuł artykułu

WZROST I INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW W KLASTRACH<br>GROWTH AND INTERNATIONALIZATION OF CLUSTER ENTERPRISES

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 146

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×