Szczegóły

Tytuł artykułu

CEL PRZEDSIĘBIORSTWA A JEGO DZIAŁANIA PODEJMOWANIE W WARUNKACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO<br>THE AIM OF AN ENTERPRISE AND ITS ACTIVITIES UNDERTAKEN DURING ECONOMIC CRISIS

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 146

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×