Szczegóły

Tytuł artykułu

POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA WOBEC DEKONIUNKTURY GOSPODARCZEJ – NA PODSTAWIE BADAŃ FIRM POMORZA ZACHODNIEGO<br>THE POLISH COMPANIES ATTITUDESIN THE VIEW OF RECESSION – ON THE BASIS OF THE WEST POMERANIAN COMPANIES ANALYSIS

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 146

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×