Szczegóły

Tytuł artykułu

KOBIETY W RADACH NADZORCZYCH I ZARZĄDACH SPÓŁEK: POLSKIE I ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ WYZWANIA<br>WOMEN ON SUPERVISORY AND MANAGEMENT BOARDS: POLISH AND INTERNATIONAL TENDENCIES AND CHALLENGES

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 146

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×