Szczegóły

Tytuł artykułu

RECENZJE I OMÓWIENIA

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 146

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466

×