Szczegóły

Tytuł artykułu

Klaster Jako Specyficzna Forma Systemu Przemysłowego<Br>The Cluster As A Specific Form Of Industrial System

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 147

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×