Szczegóły

Tytuł artykułu

Sytuacja Ekonomiczna W Branży Jako Czynnik Przyciągający Nowo Tworzone Przedsiębiorstwa<Br>Economic Situation In An Industry As A Factor Attracting New -Created Companies

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 147

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×