Szczegóły

Tytuł artykułu

Zarządzanie Permanentną Zmianą Jako Metoda Doskonalenia Organizacji W Warunkach Wyzwań Rynkowych<Br>Permanent Change Management As A Method Of Organization Improvement Under The Market Challenge

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 147

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×