Szczegóły

Tytuł artykułu

Pomiar Kompetencji Mened Żerów Małych I Średnich Firm : Metoda M-Astra<Br>Assessment O F The Small And Medium Sized Enterprises Managers ’ Competencies – M-Astra Method

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2011

Numer

No 147

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×