Szczegóły

Tytuł artykułu

Optymalizacja W Zintegrowanych Modelach Wielookresowych Oceny Efektywności Przedsięwzięć Inwestycyjnych<Br>Optimisation In The Integrated Multi - Period Models Of Investment Efficiency

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 150

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×