Szczegóły

Tytuł artykułu

Ocena Trudności Podczas Wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 W Ocenie Niezależnych Ekspertów<Br>Difficulties While Implementing ISO 14001 Environmental Management System In The Assessment Of Independent Experts

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 150

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×