Szczegóły

Tytuł artykułu

Dylematy Metodologiczne I Praktyczne Problemy Badania Zarządzania Zasobami Ludzkimi W Administracji Publicznej<Br>Methodological Dilemmas And Practical Problems Of Human Resource Management Research In Public Administration

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 150

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×