Szczegóły

Tytuł artykułu

Metoda scenariuszowa w antycypowaniu przyszłości<br>Scenario method in future anticipation

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 151

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×