Szczegóły

Tytuł artykułu

Lojalność klientów indywidualnych na rynku usług telefonii komórkowej<br>Loyalty of Indi vidual Customers on Mobile Telephony Services Market

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 151

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×