Szczegóły

Tytuł artykułu

System zarządzania jakością według normy ISO 9001 jako szansa przejścia organizacji na wyższy poziom zarządzania jakością<br>QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO ISO 9001 STANDARDS AS OPPORTUNITY FOR ORGANIZATION OF THE TRANSITION TO A HIGHER LEVEL OF QUALITY MANAGEMENT

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 151

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×