Szczegóły

Tytuł artykułu

Luki w informacjach finansowych wykorzystywanych w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem oraz czynniki je kształtujące . analiza wyników badań ankietowych z wykorzystaniem modeli logitowych<br>GAPS IN FINANCIAL INFORMATION USED IN SMALL BUSINESS MANAGEMENT AND THEIR FACTORS. LOGIT ANALYSIS OF EMPIRICAL RESEARCH

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 151

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×