Szczegóły

Tytuł artykułu

Relacje między zaufaniem horyzontalnym, współpracą i kulturą proinnowacyjną<br>Relationship between trust cooperation and proinno vative culture

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 152

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×