Szczegóły

Tytuł artykułu

Twórczość pracownicza w kontekście grup funkcjonujących w organizacjach<br>Employee creativity in organizational groups

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 152

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×