Szczegóły

Tytuł artykułu

Ewaluacja jako narzędzie pozyskiwania wiedzy wprocesie podejmowania decyzji<br>Evaluation as atool for ac quiring knowledge in the decision -making process

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 152

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×