Szczegóły

Tytuł artykułu

Współpraca interesariuszy destynacji w procesie kreowania jej konkurencyjności<br>The cooperation of destination stakeholders in the process of creating its competiti veness

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 152

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×