Szczegóły

Tytuł artykułu

Problemy zarządzania dostawcami w projektach informatycznych<br>Problems of procurement management in IT projects

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 152

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×