Szczegóły

Tytuł artykułu

Bariery współpracy przedsiębiorstw z podmiotami zagranicznymi<br>ARRIERS OF COMPANIES COOPERATION WITH FOREIGN ENTITIES

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2012

Numer

No 152

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×