Details

Title

Value creation through restructuring – key value drivers and value creation models<br>Tworzenie wartości poprzez restrukturyzację – kluczowe czynniki wartości i modele tworzenia wartości

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2012

Numer

No 153

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identifier

ISSN 0137-5466
×