Szczegóły

Tytuł artykułu

Potentials of hydroelectric power plant financing through the concept of public - private partnership in Serbia<br>Możliwości finansowania elektrowni wodnych z wykorzystaniem koncepcji partnerstwa publiczno -prywatnego w Serbii

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2013

Numer

No 154

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×