Szczegóły

Tytuł artykułu

The strategic dimension of product flexibility of a manufacturing plant – the concept and its application Introduction<br>Strategiczny wymiar elastyczności produktowej z akładu wytwórczego - koncepcja i zastosowanie

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2013

Numer

No 154

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×