Szczegóły

Tytuł artykułu

Examples of CSR related activities in polish companies<br>Miejsce społecznej odpowiedzialności w strategiach przedsiębiorstw

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2013

Numer

No 154

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×