Szczegóły

Tytuł artykułu

The process of social reporting – an original model<br>Proces raportowania społecznego – model autorski

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2013

Numer

No 154

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×