Szczegóły

Tytuł artykułu

Logiki kreowania wartości relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2013

Numer

No 155

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×