Szczegóły

Tytuł artykułu

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIAPOLSKIEJ AKADEMII NAUK

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2013

Numer

No 155

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×