Details

Title

POZYTYWNA NAUKA O ORGANIZACJI NA TLE EWOLUCJI TEORII I KONCEPCJI ZARZĄDZANIA

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2013

Numer

No 156

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identifier

ISSN 0137-5466
×