Szczegóły

Tytuł artykułu

SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ – ZRÓŻNICOWANE ASPEKTYINTERPRETACJI<br />EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY – DIVERSE ASPECTS OF INTERPRETATION

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2013

Numer

No 157

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×