Details

Title

MODELE ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ W ŁAŃCUCHU DOSTAW<br />INFORMATION MANAGEMENT IN THE SUPPLY CHAIN

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2013

Numer

No 157

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identifier

ISSN 0137-5466
×