Szczegóły

Tytuł artykułu

NADZÓR URZĘDNICZY JAKO SZCZEGÓLNY INSTRUMENT NADZORUKORPORACYJNEGO (CORPORATE GOVERNANCE) SPÓŁEK SKARBUPAŃSTWA<br />THE MINISTRY OFFICIALS’ SUPERVISION AS THE SPECIFICCORPORATE GOVERNANCE INSTRUMENT IN SATE OWNED COMPANIES

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2013

Numer

No 157

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×