Szczegóły

Tytuł artykułu

WPŁYW DYNAMICZNYCH ZDOLNOŚCI INNOWACYJNYCHNA KSZTAŁTOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ MAŁYCH I ŚREDNICHPRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE<br />IMPACT OF INNOVATION CAPABILITIES ON CREATION OF COMPETITIVEADVANTAGES IN SECTOR OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2013

Numer

No 157

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×