Szczegóły

Tytuł artykułu

METODY WYCENY PROJEKTÓW ROZWIJAJĄCYCH INNOWACYJNE LEKI<br />VALUATION METHODOLOGIES OF A DRUG DISCOVERY PROJECTS – PART I ABSTRACT

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2013

Numer

No 157

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×