Details

Title

ABSORBCJA WIEDZY INŻYNIERSKIEJ W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA– KONTEKST STRATEGII PRZYWÓDZTWA KOSZTOWEGO<br />ABSORPTION OF ENGINEERING KNOWLEDGE IN MANAGEMENT – CONTEXT OF THECOST LEADERSHIP STRTEGY

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2013

Numer

No 158

Publication authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identifier

ISSN 0137-5466
×