Szczegóły

Tytuł artykułu

METODOLOGICZNE I METODYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA BADAŃNAUKOWYCH W ŚWIETLE BADAŃ NAD LOJALNOŚCIĄ MENEDŻERSKĄ– KONTEKST ROZRÓŻNIENIA PARADYGMATYCZNEGO<br />METHODOLOGICAL ASPECTS OF CONDUCTING SCIENTIFIC RESEARCH IN TERMS OFRESEARCHING MANAGERS’ LOYALTY – THE PARADIGM CONTEXT

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2013

Numer

No 158

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×