Szczegóły

Tytuł artykułu

KORZYŚCI KOOPERENCJI – OCZEKIWANIA I EFEKTY<br />BENEFITS OF COOPETITION – EXPECTATIONS AND EFFECTS

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2013

Numer

No 158

Autorzy publikacji

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×