Szczegóły

Tytuł artykułu

KONKURENCJA W SIECIACH MIĘDZYORGANIZACYJNYCH. PERSPEKTYWAZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO<br />COMPETITION IN INTERORGANIZATIONAL NETWORKS. PUBLIC MANAGEMENTPERSPECTIVE

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2013

Numer

No 158

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×