Szczegóły

Tytuł artykułu

ZBIORY ROZMYTE W OCENIE INNOWACYJNOŚCI EUROPEJSKICH GRUPTELEKOMUNIKACYJNYCH<br />FUZZY SETS IN THE ASSESSMENT OF INNOVATIVENESS OF THE EUROPEANTELECOMMUNICATIONS GROUPS

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2013

Numer

No 158

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×