Szczegóły

Tytuł artykułu

MOTYWY I BARIERY ROZWOJU SIECI FRANCZYZOWYCH NA RYNKULOKALNYM VS. ZAGRANICZNYM<br />MOTIVES AND BARRIERS OF FRANCHISE DEVELOPMENT ON LOCAL VS.INTERNATIONAL MARKET

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2013

Numer

No 158

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×