Szczegóły

Tytuł artykułu

LOKALIZACJA KONKURENTA A AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA SYSTEMÓWPRZEMYSŁOWYCH W POLSCE<br />COMPETITOR LOCALIZATION AND INNOVATION ACTIVITY OF INDUSTRIAL SYSTEMSIN POLAND

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2013

Numer

No 158

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×