Details

Title

WSPÓŁDZIAŁANIE JAKO CZYNNIK WSPIERAJĄCY EKOINNOWACYJNOŚĆPRZEDSIĘBIORSTW<br />COOPERATION AS A FACTOR IMPROVING ECO-INNOVATION OF COMPANIES

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2013

Numer

No 158

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identifier

ISSN 0137-5466
×