Details

Title

Subdyscypliny w.naukach o.zarządzaniu.– logikawyodr ębnienia , identyfikacja modelu koncepcyjnego orazzawarto ść tematyczna

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2014

Numer

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identifier

ISSN 0137-5466
×