Szczegóły

Tytuł artykułu

Subdyscypliny w.naukach o.zarządzaniu.– logikawyodr ębnienia , identyfikacja modelu koncepcyjnego orazzawarto ść tematyczna

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2014

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×