Details

Title

Dyskurs organizacyjny : mo żliwo ści i.ograniczeniawykorzystania w badaniach

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2014

Numer

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

The Committee on Organizational and Management Sciences ; Warsaw School of Economics

Identifier

ISSN 0137-5466
×