Details

Title

Kształtowanie struktury zatrudnienia jako wyraz zdolno ścidynamicznych organizacji– zarys pro blemu

Journal title

Organization and Management

Yearbook

2014

Numer

No 161

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identifier

ISSN 0137-5466
×