Szczegóły

Tytuł artykułu

Kształtowanie struktury zatrudnienia jako wyraz zdolno ścidynamicznych organizacji– zarys pro blemu

Tytuł czasopisma

Organization and Management

Rocznik

2014

Numer

No 161

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Warsaw School of Economics ; The Committee on Organizational and Management Sciences

Identyfikator

ISSN 0137-5466
×